משרד התמ"ת

באפשרותך להתקשר בטלפון באמצעות שירות המודיעין הטלפוני שלנו למשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, ובשיחות טלפון אחת לקבל את כל המידע הנדרש לך בתחום פעילותו של המשרד, שמו הנוסף של משרד התמ"ת – משרד הכלכלה והתעשייה.


משרד התמ"ת מרכז בתוכו את הכלים המרכזיים לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל.
משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה פועל לעידוד השקעות באמצעות מספר גופים: מרכז ההשקעות, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, המינהל לאזורי פיתוח ולשכת המדען הראשי.
כמו כן מופקד המשרד על ענייני סחר חוץ, וזאת ע"י הפעלת מינהל סחר חוץ, הרשפ"ת, המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי, היחידה להיטלי סחר, והחברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ.
במקביל ממונה משרד התמ"ת על הסדרת ענייני סחר הפנים במדינה על צדדיו השונים, וזאת באמצעות שיתוף פעולה בין יחידת הממונה על התקינה, הממונה על הגנת הצרכן, המועצה הישראלית לצרכנות, מכון התקנים הישראלי (מת"י) והרשות להגבלים עסקיים.
לצד זה, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, אמון על פיתוח הון אנושי ותעסוקה בישראל, וזאת ע"י הפעלת האגף להכשרה ולפיתוח כח אדם, לצד שירות התעסוקה, אגף מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות, מינהל תכנון מחקר וכלכלה, ויחידת הסמך לעובדים זרים.
בתחום התעשיה פועלים במשרד התמ"ת מינהל היהלומים, המוסד לבטיחות ולגיהות, מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא ומינהל מוצרי צריכה ותעשיות עתירות ידע וטכנולוגיה.
בנוסף עוסק משרד התמ"ת ברגולציה ואכיפה של כל הקשור לתחומי עיסוקו של המשרד, וכן מפעיל את נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה.

צריכים את משרד התמ"ת?

חייגו 1800-20-1180