עיריית כפר סבא

עיריית כפר סבא, היא הגוף האחראי על ניהולה השוטף של העיר כפר סבא. שירות חדש ומתקדם מאפשר לכם לגשת בשיחת טלפון אחת אל כל האגפים, השירותים והמחלקות בעירייה:
מוקד עירוני, פניות הציבור, לשכת ראש העיר, אגף איכות הסביבה, הכנסות העירייה ארנונה וגבייה, אגף החינוך, אגף הנדסה, אגף תרבות נוער וספורט, אגף רווחה, אגף משאבי אנוש, מחלקת רכש, מחלקת ביטחון, רשות החניה, הלשכה המשפטית, מחלקה לשירותים חברתיים, מחלקה לטיפול באוכלוסייה הבוגרת, מחלקת רישוי ופיקוח על הבנייה, מחלקת תשתיות, מנהל כספים, מחלקת רישוי עסקים, וכו'.

מודיעין טלפוני עירייה כפר סבא
עיריית כפר סבא היא הגוף האמון על מתן שירותים רבים וחשובים לתושבי העיר. רבות הפעמים בהן עולה הצורך בקבלת מידע או שירותים עירוניים, אך איתו עולה הקושי באיתור פרטים או מספרי טלפון. על מנת להקל עליכם את קבלת השירותים והמידע, הקמנו מודיעין טלפוני ייחודי. בחיוג אל מספר הטלפון המצורף, תגיעו אל מערכת חכמה לניתוב שיחות. בלחיצות פשוטות על מקשי הטלפון תכווין אתכם המערכת בין מירב המידע, אל המידע הדרוש לכם : תשלומי ארנונה ומים, רישום לגני ילדים, שעות קבלת קהל, שירותי רווחה ועוד.
שירות מודיעין לרווחת השירות
מהיום, במקום לחפש בגוגל ביטויים, כמו: "ארנונה תשלומים מספר טלפון", "מפת כפר סבא בניין העירייה", "כפר סבא עירייה דרושים ", וכדו', שלא בהכרח יניבו את המידע הדרוש לכם – תוכלו בשיחת טלפון אחת, לקבל את כל המידע. שירות מודיעין זה מאפשר לכם לקבל את כל הפרטים הדרושים לכם מעיריית כפר סבא, ואף להתקשר עם כל המחלקות והאגפים בה, במהירות וביעילות. ניתן לגשת אל השירות מכל מקום, בכל עת ומכל מכשירי הטלפון.

צריכים את הטלפון של עיריית כפר סבא?

חייגו 09-764-9106