רשות המיסים

באפשרותך להתקשר בטלפון באמצעות שירות המודיעין הטלפוני שלנו לרשות המיסים.
רשות המיסים הוקמה בעקבות החלטת הממשלה לאחד את אגפי המיסוי השונים בממשלה: מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, המכס ומע"מ ושע"מ (שירות עיבודים ממוכנים), על מנת לאחד את ניהול נושא גביית המיסים בישראל תחת מנהל ראשי אחד שיפעיל באופן מרוכז את כל חוקי המס הרלוונטיים.
רשות הרישוי מפעילה עשרות יחידות שדה ברחבי הארץ, כולל משרדי שומה אזוריים, משרדי מיסוי מקרקעין אזוריים, משרדי חקירות אזוריים, יחידת חקירות ארצית, יחידת מודיעין ארצית ויחידות אזוריות לאכיפת הגבייה.
כמו כן למכס ולמע"מ מספר בתי מכס ויחידות במעברי הגבול של המדינה, לרבות לאורך קו התפר, משרדי מע"מ אזוריים ונציגויות בחו"ל, וכן יחידת קישור, משרדי חקירות, יחידת מטה למניעת הברחות, ועוד.
ברשות המיסים תוכל לקבל מענה בטלפון לגבי כל שאלה בנוגע לתשלומי המסים שלך, לרבות תשלום מע"מ ומכס, מס הכנסה, תיאום מס, החזר מס, מיסוי על מקרקעין, דירות ונדל"ן.
כמו כן באפשרותכם לברר בשיחת טלפון קצרה לגבי טפסים הדרושים לצורך תשלומים והסדרת ענייני המיסים שלכם למיניהם.

צריכים את מס הכנסה או מע"מ?

חייגו 02-5656400