עיריית תל-אביב יפו

עיריית תל אביב, היא הרשות המקומית של העיר תל אביב, והאחראית על ניהולה השוטף. שירות מודיעין חדשני מאפשר לכם לגשת אל כל האגפים והמחלקות בעירייה, במהירות וביעילות:
לשכת ראש העיר, השירות המשפטי, שירות עירוני ופניות הציבור, אגף תברואה, אגף הפיקוח, אגף ביטחון ושירותי חירום, מוקד עירוני, אגף רכש ולוגיסטיקה, מינהל החינוך התרבות והספורט, אגף קהילה נוער וספורט, השירות הפסיכולוגי החינוכי, מנהל השירותים החברתיים, מנהל ההנדסה, אגף רישוי עסקים, אגף רישוי ופיקוח על הבנייה, מנהל כספים, אגף החניה, אגף חיובי ארנונה וכו'.

שירות מודיעין עיריית תל אביב
שירות מודיעין מתקדם, מאפשר לכם לקבל את כל המידע והפרטים להם אתם זקוקים מעיריית תל אביב, ואף להתקשר עם כל המחלקות והאגפים בה. במקום לחפש בגוגל ביטויים בעברית קלוקלת, כמו: "תל אביב עירייה טלפון", "עיריית תל אביב חניה דוחות", "הנחיות עיריית תל אביב חנייה", "ארנונה עיריית תל אביב" , "מפת תל אביב בניין העירייה" וכדו', שלא בהכרח יניבו את המידע הדרוש לכם – מהיום, תוכלו לקבל את כל הפרטים והמידע בחיוג אל מספר טלפון אחד.

כל השירותים – שיחת טלפון אחת
העירייה היא מוסד ציבורי, האמון על מתן שירותים רבים ומהותיים לתושבי העיר. פעמים רבות כאשר אנו מעוניינים בקבלת מידע או שירותים מהעירייה, אנו מתקשים באיתור מספרי הטלפון או פרטים אחרים. על מנת להקל עליכם את קבלת השירותים והמידע, הקמנו מודיעין טלפוני ייחודי. בחיוג אל מספר הטלפון, תגיעו אל מערכת מתקדמת אשר תכווין אתכם בעזרת לחיצות על מקשי הטלפון אל המידע המבוקש: תשלומי ארנונה, הרשמה לגני עירייה, שירותי רווחה, תשלומים ועוד. ניתן לגשת אל השירות מכל מקום, בכל עת ומכל מכשיר טלפון.

צריכים את הטלפון של עיריית תל-אביב יפו?

חייגו 9106*