עיריית קרית אתא

עיריית קרית אתא, היא הרשות המקומית האחראית על ניהולה השוטף של העיר קריית אתא. שירות חדש ומתקדם מאפשר לכם לגשת בשיחת טלפון אחת אל כל האגפים, השירותים והמחלקות בעירייה:
לשכת ראש העיר, מנהל כספים, מנהל תשתיות תכנון והנדסה, המחלקה לחינוך, בינוי נכסים ומשק, מחלקת קליטה, מחלקה לשירותים חברתיים, תרבות ופנאי, מחלקת גבייה, המחלקה לבנייה ציבורית, שירות פסיכולוגי חינוכי, טיפול בזקן, מחלקת רישוי עסקים, אגף התפעול, מחלקת איכות הסביבה, המחלקה הוטרינרית, מחלקת ביטחון, מחלקת גנים ונוף, מחלקת פיקוח עירוני, מחלקת ניקיון ופינוי אשפה, וכו'.

מודיעין טלפוני עיריית קריית אתא
עירית קרית אתא היא הגוף האמון על מתן שירותים ומידע עירוניים לתושבי העיר. רבות הפעמים בהן עולה הצורך בקבלת מידע או שירותים מעין אלו, אך איתו עולה גם הקושי באיתור פרטים או מספרי טלפון. על מנת להקל עליכם את קבלת השירותים והמידע, הקמנו מודיעין טלפוני מתקדם. בחיוג אל מספר הטלפון המצורף, תגיעו אל מערכת חכמה לניתוב שיחות. בלחיצות פשוטות על מקשי הטלפון תכווין אתכם המערכת אל המידע הדרוש לכם: תשלומי ארנונה ומים, רישום לגני ילדים, שעות קבלת קהל, שירותי רווחה ועוד.

שירות מודיעין לחיים קלים יותר
מהיום, במקום לחפש בגוגל ביטויים, כמו: "ארנונה תשלומים מספר טלפון", "קריית אתא בניין העירייה", "קרית אתא דרושים לעירייה", וכדו', שלא בהכרח יניבו את המידע הדרוש לכם – תוכלו בשיחת טלפון אחת, לקבל את כל המידע. שירות מודיעין זה מאפשר לכם לקבל את כל הפרטים הדרושים לכם מעיריית קרית אתא, ואף להתקשר עם כל המחלקות והאגפים בה, במהירות וביעילות. ניתן לגשת אל השירות מכל מקום, בכל שעה ומכל מכשירי הטלפון.

צריכים את הטלפון של עיריית קרית אתא?

חייגו 04-8478035

או למספר

04-8478036