עיריית כרמיאל

עיריית כרמיאל, היא הרשות המקומית האחראית על ניהולה השוטף של העיר כרמיאל. שירות חדש ומתקדם מאפשר לכם לגשת בשיחת טלפון אחת אל כל האגפים, השירותים והמחלקות בעירייה:
לשכת ראש העיר, מחלקת קליטה, פניות הציבור, ביטחון ובטיחות, אגף חינוך, מחלקת קידום נוער, מחלקת גני ילדים, מחלקת חינוך סדיר, המחלקה לשירותים חברתיים, טיפול בהתמכרויות, טיפול במשפחה, עבודה קהילתית, פרט ומשפחה, צרכים מיוחדים, תחום זקנה, אגף הנדסה, מחלקת גנים ונוף, מחלקת תשתיות, מחלקת תחבורה ופיתוח, מנהל לאיכות הסביבה, מחלקת תברואה, מחלקת תרבות, מנהל כספים, מחלקת גבייה, רישוי עסקים, פיקוח ורישוי בנייה, וכו'.

מודיעין טלפוני עיריית כרמיאל
עירית כרמיאל היא מוסד ציבורי האמון על מתן שירותים ומידע עירוניים לתושבי העיר. רבות הפעמים בהן עולה הצורך בקבלת מידע או שירותים מעין אלו, אך איתו עולה גם הקושי באיתור פרטים או מספרי טלפון. על מנת להקל עליכם את קבלת השירותים והמידע, הקמנו מודיעין טלפוני מתקדם. בחיוג אל מספר הטלפון המצורף, תגיעו אל מערכת חכמה לניתוב שיחות. בלחיצות פשוטות על מקשי הטלפון תכווין אתכם המערכת אל המידע הדרוש לכם: תשלומי ארנונה ומים, שעות קבלת קהל, שירותי רווחה, אירועי תרבות, כתובת העירייה ועוד.

שירות מודיעין לחיים קלים יותר
מהיום, במקום לחפש בגוגל ביטויים, כמו: "ארנונה תשלומים מספר טלפון", "מפת כרמיאל בניין העירייה", "כרמיאל דרושים עירייה", וכדו', שלא בהכרח יניבו את המידע הדרוש לכם – תוכלו בשיחת טלפון אחת, לקבל את כל המידע. שירות מודיעין זה מאפשר לכם לקבל את כל הפרטים הדרושים לכם מעיריית כרמיאל, ואף להתקשר עם כל המחלקות והאגפים בה, במהירות וביעילות. ניתן לגשת אל השירות מכל מקום, בכל שעה ומכל מכשירי הטלפון.

צריכים את הטלפון של עיריית כרמיאל?

חייגו 04-908-5555