דירה לקניה

לקנות דירה ולשים בצד בתוך שלושה חודשים בלבד