מוקד תאגידי המים והביוב

מניב ראשון מוקד תשלומים ושירות לקוחות

מניב ראשון – התפתחות והובלה טכנולוגיתחברת מניב הינה תאגיד המים והביוב של ראשון לציון והיא הוקמה בשנת

מוקד תאגידי המים והביוב

מיתב מוקד תשלומים ושירות לקוחות

מיתב – חושבים קדימה ועובדיםמיתב הינו תאגיד המים והביוב של העיר פתח תקווה ולאורך שנות פעילותו מאז

מוקד תאגידי המים והביוב

מי שקמה מוקד תשלומים ושירות לקוחות

מי שקמה – לתת למקצוענים לעבודבשנת 2001 חוקקה הכנסת את חוק תאגידי המים והביוב, המחייב כל רשות

מוקד תאגידי המים והביוב

מי שבע מוקד תשלומים ושירות לקוחות

מי שבע – לדעת לחסוך מיםמי שבע הינו תאגיד מים של באר שבע ואופקים ומספק מים לכ-90,000

מוקד תאגידי המים והביוב

מי נתניה מוקד תשלומים ושירות לקוחות

מי נתניה – מים חיים זורמיםבהתאם לחוק תאגידי המים והביוב משנת 2001, הוקם תאגיד מי נתניה בשנת

מוקד תאגידי המים והביוב

מי כרמל מוקד תשלומים ושירות לקוחות

מי כרמל לטובת חיפהכחלק מחוק תאגידי הביוב והמים משנת 2001, הוקם תאגיד מי כרמל. עצם הקמת התאגיד

מוקד תאגידי המים והביוב

מי אביבים מוקד תשלומים ושירות לקוחות

מי אביבים – תאגיד המים הגדול בגוש דןחברת מי אביבים היא תאגיד המים של אזור תל אביב

מוקד תאגידי המים והביוב

יובלים אשדוד מוקד תשלומים ושירות לקוחות

יובלים אשדוד – סביבה נקייה ורעננהיובלים אשדוד הינו תאגיד המים של העיר אשדוד ומטרותיו החשובות הן ראשית,

מוקד תאגידי המים והביוב

הגיחון מוקד תשלומים ושירות לקוחות

הגיחון – חברת הביוב והמים של ירושליםחברת הגיחון הוקמה בשנת 1996 על ידי עיריית ירושלים והיא פועלת